Mežsaimniecības uzņēmums
SIA "GRANDIMONS"

Pērkam meža īpašumus

mežus, cirsmas, augošus mežus u.c.

Uzzināt vairāk

Mēs pērkam:

  • Augošu mežu (tas ir to ko drīkst nocirst) 
  • Meža īpašumu (mežs ar zemi)
  • Cirsmas (ciršanas tiesības)

Lai mūsu mežsaimniecības speciālists izskatītu Jūsu piedāvājumu un novērtētu Jums piederošo mežu, ir vajadzīgs - taksācija; inventarizācija; meža nogabalplāns un robežplāns. 

Ja Jums uz rokas nav neviena no minētajiem dokumentiem, tad Jums ir jāatsūta (vai jānosauc) kadastra nr. (11cipari)

Pērkam

✔ Meža īpašumus,
✔ Cirsmas (izstrādes tiesības)
✔ Daļēji izstrādātus meža īpašumus

✔ Augošu mežu

✔ Nākotnes mežu īpašumus

Veicam

✔ Meža taksāciju
✔ Meža inventarizāciju
✔ Meža vērtēšanu (dastošanu)
✔ Zemes mērīšanu
✔ Īpašuma dalīšanu
 

Minimālā informācija, lai saņemtu novērtējumu

✔ Jāiesniedz meža vai cirsmas novērtējums
✔ Īpašuma robežplāns
✔ Kadastra numurs
✔ Jūsu kontakt informāciju

Apmaksa līguma slēgšanas dienā.
Palīdzam kārtot mantojuma dokumentus.
Palīdzam sakārtot visu veidu apgrūtinājumus.
Cirsmas (augošu mežu) un īpašumus  PĒRKAM  visā  LATVIJĀ.

Sazināties ar mums